Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Meie privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab ehk isikuandmete vastutav töötleja on Muinsuskaitseamet.

Küpsised

Meie veebileht kasutab küpsiseid pakutava teenuse kvaliteedi parandamiseks. Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda isiku küpsiseid (Google Analytics):

– Uute ja endiste klientide identifitseerimiseks.
– Sinu eelistuste meelde jätmiseks nagu keel, värvide kontrastid või kirja suurus.
– Meelde jätmiseks, kas oled (või ei ole) nõustunud meie küpsistega sellel leheküljel.
– Et koguda usaldusväärset informatsiooni lehe külastatavuse kohta, mis võimaldab meil mõõta, kuivõrd leht vastab kasutajate vajadustele ning teha võimalikke parendusi.

Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võid küpsised alati kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõni funktsioon töötada soovitud viisil.
Arvesta, et mõni küpsis pärineb kolmandast isikust teenusepakkujalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel.
Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata sinu isiku tuvastamiseks ning kogutud andmed on meie kontrolli all. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

 

Veebilehe sirvimise statistika

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.
Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega.
Andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate Google Analyticsil igal ajal keelata andmete kogumise Google Analyticsi poolt.

 

Kui kaua me andmeid säilitame

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.

 

Isikuandmete jagamine

Võime muuta kogutud andmed kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie tegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama kogutud andmeid ainult selleks, et osutada meile teenuseid. Jagame kogutud andmeid kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil ega müü neid kolmandatele isikutele.