Kohvikupidaja kummardus apteekrile: Võru Stedingu maja

Kohvikupidaja kummardus apteekrile: Võru Stedingu maja