Tagasi kaardi juurde

Saue gümnaasiumi keraamiline pannoo

Valmimisaasta: 1986

Aadress: Harju maakond, Saue, Nurmesalu 9

Autor Mai Järmut

Madalkuumuskeraamika
576 x 96 cm
Ei ole mälestisena kaitse all

Kunstiteose kaasamine üldhariduskooli ruumidesse on olnud küllalt tavapärane praktika. 1985. aastal avatud moodsasse kooli tellis pannoo selle esimene ja pikaaegne direktor Jaan Palumets, kes pöördus kunstitoodete kombinaati ARS, mille kaudu liikus tollal suurem osa avaliku ruumi kunsti tellimusi. Seal oli suurepärane teostusbaas ja võimekus kunstnike ideid realiseerida.

Mai Järmut sai võimaluse selle tellimusega töötada, kuna oli teada andnud, et hea meelega midagi sellist ette võtaks. Teos realiseerus kiiresti, ideest valmimiseni kulus vaevu aasta. Koha tulevasele kunstiteosele oli direktor uues hoones välja valinud, selleks sai peatrepi esimesel mademel asuv u 1 x 6 meetri suurune seinapind. Järmuti kavand sobis ja nii sai Saue kool seinale kuuest moodulist koosneva metallraamidesse paigutatud keraamilise pannoo. Järmut, kes oli juba tollal keraamikuna tuntud monumentaalsuse ja popiliku käekirja poolest, kavandas moodsa haridusega seotud sümboleist koosneva piltjutustuse. Ta pidas oluliseks, et see kajastaks koolielu ning oleks lastele arusaadav. Nii on kriitvalget paberit meenutaval kahhelruudulisel taustal joonlaual paikneva maakaardi kõrval läikivad, kandmisest veidi lössis helesinised tennised, siis käärid, kirjaklambrid, värvilised tindiplekid ja sulepea (mis ei ole imal anakronism, tollal seda veel tõesti kasutati) ning värvituubist välja pigistatud aabitsakukk. Lugu lõpeb viljapeadega, viidates piirkonnale. Sauel tegutses tõesti põllumajandusele keskendunud ettevõtteid. Kujutatud on otra, mille autentse väljanägemise eest kunstnik üldistusele lõivu ei maksnud ning selle originaalilähedaseks modelleerimist väga tõsiselt võttis. Kõiki osi raamib matemaatiline märgisüsteem. Kogu pannoo on tehtud tollal harva esinenud puhastes erksates värvitoonides, mida jõustab omakorda triibumotiivistik kujutatud sümbolobjektidel.

Pannoo paikneb algses asukohas, ja kuigi seda on püütud aja jooksul käepäraste vahenditega parandada, on see siiski küllalt terviklikult säilinud. Mõne aasta tagune plaan sellele majas uus asukoht leida ei ole õnneks teostunud.

Kai Lobjakas