Tagasi kaardi juurde

Ramsi ehisplaadid

Valmimisaasta: 1972

Aadress: Viljandi maakond, Ramsi alevik, Ramsi tee 7, 9, 11

Autor teadmata

Ei ole mälestisena kaitse all

Viljandi maakonnas Ramsi aleviku piiril valmisid 1971. aasta novembris kolm ühesugust kortermaja, mille teepoolsetele otsafassaadidele 1972. aasta kevadel monumentaalteosed lisati. Viisteist metallplaati on hoonetele paigutatud viieosalise kompositsioonina maleruudu mustrimotiivi eeskujul. Igal metallplaadil on kujutatud põllumajandusega seotud masinaid ja elemente. Lisaks tööstusseadmetele on kujutatud taluloomi ja -linde, viljapead, jõulist töölist ja lapsega jalutavat vanemat. Teoste üldisele geomeetrilisele vormile lisavad pehmust spiraalide ja voluutidena looklevad kaunistused.

Ramsi kohaajalugu uurinud Enn Tõnuvere teadis arvata, et ilmselt oli monumentaalkunstiteoste tellijaks kohaliku piirkonna peainsener Heldur Laumets. Teoste autorlus ja kavandite päritolu pole teada, kuid arvatakse, et tegu võis olla ARS-is töötanud kunstniku kavandiga. Teisalt võis tegu olla mitteametlikult haltuura korras tehtud kunstiteostega, sest tõenäoliselt polnud tegemist prioriteetse tellimustööga. Ehisplaadid valmisid Ramsi kohalikus töökojas, kus meistrimehed kavandite järgi teose elemendid välja lõikasid, kokku keevitasid ja seejärel hoonete otsaseintele monteerisid.

Efektsed taiesed Ramsi kolme eluhoone otsafassaadil on kujutuslaadilt justkui ood eeskujulikule endisele kolhoosiaegsele asulale, viidates kolhoosi rikkusele ja õitsengule. Vaatama sellele, et metallplaatide pind on muutlikust ilmastikust mõjutatud, on teosed heas seisukorras ja säilinud algsel kujul.

Anna-Liiza Izbaš